Chủ Đầu Tư Toà Nhà Có Nên Tự Quản Lý Vận Hành Toà Nhà

Chủ Đầu Tư Toà Nhà Có Nên Tự Quản Lý Vận Hành Toà Nhà chung cư? khi mà cư dân đã vào ở trong toà nhà trên bán nửa số căn hộ trong toà nhà, vsc sẽ tư vấn. VSC Central là doanh nghiệp quản lý vận hàng đầu hiện nay, chuyên ngành trong kinh doanh lĩnh vực bất động sản, quản lý vận hành là mảng kinh doanh thành công của Central, chúng tôi luôn mang đến sự tươi mới cho toà nhà chung cư, dự án mà mình quản lý, Central là đơn vị vận hành uy tín, năng lương tích cực và quy chuẩn quốc tế.

Bầu ban quản trị cho các tòa nhà tại hội nghị nhà chung cư

Ban quản trị tòa nhà được thành lập dựa trên kết quả bầu chọn của hội nghị nhà chung cư. Ban quản trị chung cư thường có nhiệm kỳ hoạt động là 03 năm và bầu lại vào năm cuối cùng của nhiệm kỳ hoặc khi có hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu chọn thay thế.

Hội nghị nhà chung cư lần đầu được tổ chức trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư đó được bàn giao đưa vào sử dụng và có tối thiểu 50% số căn hộ đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán); trường hợp quá thời hạn này mà tòa nhà chung cư chưa có đủ 50% số căn hộ được bàn giao thì hội nghị nhà chung cư được tổ chức sau khi có đủ 50% số căn hộ được bàn giao;

Đối với cụm nhà chung cư, hội nghị của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa nhà trong cụm đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) và có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư. Chủ Đầu Tư Toà Nhà Có Nên Tự Quản Lý Vận Hành Toà Nhà.

công ty quản lý vận hàng toà nhà chung cư tại vũng tàu, công ty quản lý vận hàng toà nhà chung cư tại bà rịa, công ty quản lý vận hàng toà nhà chung cư tại tp vũng tàu, công ty quản lý bất động sản tại vũng tàu, công ty quản lý vận hàng toà nhà toà nhà cao tầng tại Vũng Tàu
công ty quản lý vận hàng toà nhà chung cư

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 02/2016/TT-BXD về Lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư như sau:

  1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ nhà chung cư; hồ sơ này bao gồm:

a) Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm hồ sơ pháp lý của dự án và hồ sơ hoàn công theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà chung cư không còn hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công thì phải lập hồ sơ đo vẽ lại nhà chung cư (sau đây gọi chung là hồ sơ dự án được duyệt);

b) Quy trình bảo trì nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Quy trình bảo trì các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư do nhà cung cấp thiết bị lập;

d) Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do chủ đầu tư lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng.

3. Việc lưu trữ hồ sơ nhà chung cư quy định tại Khoản 2 Điều này được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này; trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư (đối với trường hợp không phải thành lập Ban quản trị) có văn bản yêu cầu bàn giao hồ sơ nhà chung cư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao 02 bộ hồ sơ sao y từ bản chính quy định tại Khoản 2 Điều này cho Ban quản trị nhà chung cư;

b) Sau khi nhận bàn giao hồ sơ nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm lưu trữ và quản lý hồ sơ này; trường hợp nhà chung cư phải có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì Ban quản trị nhà chung cư phải cung cấp một bộ hồ sơ đã nhận bàn giao của chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành, trừ trường hợp đơn vị quản lý vận hành là chủ đầu tư;

quản lý vận hành nhà chung cư
quản lý vận hành nhà chung cư

c) Trường hợp quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản này mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư thì Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp quận) yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao hồ sơ. Chủ Đầu Tư Toà Nhà Có Nên Tự Quản Lý Vận Hành Toà Nhà

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban quản trị nhà chung cư, Ủy ban nhân dân cấp quận phải kiểm tra, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định thì phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp quận mà chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà chung cư thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng nhà ở và buộc phải bàn giao hồ sơ nhà chung cư theo quy định của Quy chế này.

4 – Trước khi bàn giao hồ sơ nhà chung cư, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý nhà chung cư phải thực hiện việc kiểm đếm trang thiết bị, phân định thực tế phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở; việc bàn giao thực tế hiện trường và bàn giao hồ sơ nhà chung cư phải lập thành biên bản có xác nhận của các bên.

ĐÂY LÀ TRÍCH DẪN CỦA MỘT LUẬT SƯ TẠI HCM.

Tags: bầu ban quản trị toà nhà, chủ đầu tư bàn giao toà nhà chung cư, quản lý vận hành toà nhà chung cư, phương án bầu ban quản trị, vai trò chủ đầu tư trong toà nhà chung cư…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0975642464